Jag har rätt långa attributnamn på vissa produkter och när jag skriver ut packsedel/kvitto är namnen så långa att texten på utskrifterna tvingas minskas så att det blir obekvämt litet.

Orsaken är att attributnamnen inte är radbrutna. Var och hur i koden kan jag justera detta?