Notiser

Resultat 1 till 3 av 3
 1. #1 Standard CCGV skickar vidare till Paypal istället för att dra rabatt 
  Reg.datum
  apr 2012
  Inlägg
  17
  Hej!

  Jag har precis börjat med Paypal istället för Payson, som har krånglat. Funkar superbra med Express Checkout! Enda krånglet är att när kunden bekräftar sin rabattkod (CCGV) så skickas man direkt vidare till paypal istället för att dra av rabatten. Det kan bli ganska knasigt

  Någon som har en lösning? Jag är mycket(!) tacksam för hjälp. Gärna snarast

  Skickar med checkout_payment.

  Tack på förhand!

  <?php
  /*
  $Id$


  osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions
  http://www.oscommerce.com


  Copyright (c) 2010 osCommerce


  Released under the GNU General Public License
  */


  require('includes/application_top.php');


  // Line Added - MOD: CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  if (tep_session_is_registered('cot_gv')) tep_session_unregister('cot_gv');


  // if the customer is not logged on, redirect them to the login page
  if (!tep_session_is_registered('customer_id')) {
  $navigation->set_snapshot();
  tep_redirect(tep_href_link(FILENAME_LOGIN, '', 'SSL'));
  }


  // if there is nothing in the customers cart, redirect them to the shopping cart page
  if ($cart->count_contents() < 1) {
  tep_redirect(tep_href_link(FILENAME_SHOPPING_CART) );
  }


  // if no shipping method has been selected, redirect the customer to the shipping method selection page
  if (!tep_session_is_registered('shipping')) {
  tep_redirect(tep_href_link(FILENAME_CHECKOUT_SHIPP ING, '', 'SSL'));
  }


  // avoid hack attempts during the checkout procedure by checking the internal cartID
  if (isset($cart->cartID) && tep_session_is_registered('cartID')) {
  if ($cart->cartID != $cartID) {
  tep_redirect(tep_href_link(FILENAME_CHECKOUT_SHIPP ING, '', 'SSL'));
  }
  }


  // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  if(tep_session_is_registered('credit_covers')) tep_session_unregister('credit_covers');
  if(tep_session_is_registered('cot_gv')) tep_session_unregister('cot_gv');
  // End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  // Stock Check
  if ( (STOCK_CHECK == 'true') && (STOCK_ALLOW_CHECKOUT != 'true') ) {
  $products = $cart->get_products();
  for ($i=0, $n=sizeof($products); $i<$n; $i++) {
  if (tep_check_stock($products[$i]['id'], $products[$i]['quantity'])) {
  tep_redirect(tep_href_link(FILENAME_SHOPPING_CART) );
  break;
  }
  }
  }
  // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  // #################### THIS MOD IS OPTIONAL! ######################
  // load the selected shipping module
  require(DIR_WS_CLASSES . 'shipping.php');
  $shipping_modules = new shipping($shipping);
  // #################### THIS MOD WAS OPTIONAL! ######################
  // End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution


  // if no billing destination address was selected, use the customers own address as default
  if (!tep_session_is_registered('billto')) {
  tep_session_register('billto');
  $billto = $customer_default_address_id;
  } else {
  // verify the selected billing address
  if ( (is_array($billto) && empty($billto)) || is_numeric($billto) ) {
  $check_address_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . TABLE_ADDRESS_BOOK . " where customers_id = '" . (int)$customer_id . "' and address_book_id = '" . (int)$billto . "'");
  $check_address = tep_db_fetch_array($check_address_query);


  if ($check_address['total'] != '1') {
  $billto = $customer_default_address_id;
  if (tep_session_is_registered('payment')) tep_session_unregister('payment');
  }
  }
  }


  require(DIR_WS_CLASSES . 'order.php');
  $order = new order;
  // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  require(DIR_WS_CLASSES . 'order_total.php');
  $order_total_modules = new order_total;
  $order_total_modules->clear_posts();
  // End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution


  if (!tep_session_is_registered('comments')) tep_session_register('comments');
  if (isset($HTTP_POST_VARS['comments']) && tep_not_null($HTTP_POST_VARS['comments'])) {
  $comments = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['comments']);
  }


  $total_weight = $cart->show_weight();
  $total_count = $cart->count_contents();
  // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  $total_count = $cart->count_contents_virtual();
  // End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution


  // load all enabled payment modules
  require(DIR_WS_CLASSES . 'payment.php');
  $payment_modules = new payment;


  require(DIR_WS_LANGUAGES . $language . '/' . FILENAME_CHECKOUT_PAYMENT);


  $breadcrumb->add(NAVBAR_TITLE_1, tep_href_link(FILENAME_CHECKOUT_SHIPPING, '', 'SSL'));
  $breadcrumb->add(NAVBAR_TITLE_2, tep_href_link(FILENAME_CHECKOUT_PAYMENT, '', 'SSL'));


  require(DIR_WS_INCLUDES . 'template_top.php');
  ?>


  <script type="text/javascript"><!--
  var selected;
  <!-- Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution -->
  var submitter = null;
  function submitFunction() {
  submitter = 1;
  }
  <!-- End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution -->
  function selectRowEffect(object, buttonSelect) {
  // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  if (!document.checkout_payment.payment[0].disabled){
  // End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  if (!selected) {
  if (document.getElementById) {
  selected = document.getElementById('defaultSelected');
  } else {
  selected = document.all['defaultSelected'];
  }
  }


  if (selected) selected.className = 'moduleRow';
  object.className = 'moduleRowSelected';
  selected = object;


  // one button is not an array
  if (document.checkout_payment.payment[0]) {
  document.checkout_payment.payment[buttonSelect].checked=true;
  } else {
  document.checkout_payment.payment.checked=true;
  }
  // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  }
  // End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  }
  Svara med citat  
  Oderland Webbhotell
  Oscforum.se rekommenderar Oderland vid drift av Webbutiker
  12 månaders backup och 24/7 teknisk support via telefon och chat ingår!

 2. #2 Standard  
  Reg.datum
  apr 2012
  Inlägg
  17
  function rowOverEffect(object) {
  if (object.className == 'moduleRow') object.className = 'moduleRowOver';
  }


  function rowOutEffect(object) {
  if (object.className == 'moduleRowOver') object.className = 'moduleRow';
  }
  <?php
  // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  if (MODULE_ORDER_TOTAL_INSTALLED)
  $temp=$order_total_modules->process();
  $temp=$temp[count($temp)-1];
  $temp=$temp['value'];
  $gv_query = tep_db_query("select amount from " . TABLE_COUPON_GV_CUSTOMER . " where customer_id = '" . $customer_id . "'");
  $gv_result = tep_db_fetch_array($gv_query);
  if ($gv_result['amount']>=$temp){ $coversAll=true;
  ?>
  function clearRadeos(){
  document.checkout_payment.cot_gv.checked=!document .checkout_payment.cot_gv.checked;
  for (counter = 0; counter < document.checkout_payment.payment.length; counter++) {
  // If a radio button has been selected it will return true
  // (If not it will return false)
  if (document.checkout_payment.cot_gv.checked){
  document.checkout_payment.payment[counter].checked = false;
  document.checkout_payment.payment[counter].disabled=true;
  } else {
  document.checkout_payment.payment[counter].disabled=false;
  }
  }
  }
  <?php
  } else {
  $coversAll=false;?>
  function clearRadeos(){
  document.checkout_payment.cot_gv.checked=!document .checkout_payment.cot_gv.checked;
  }<?php } ?>
  //--></script>
  <?php // echo $payment_modules->javascript_validation(); ?>
  <?php echo $payment_modules->javascript_validation($coversAll); ?>
  <!-- End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution -->


  <h1><?php echo HEADING_TITLE; ?></h1>


  <!-- Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution -->
  <?php echo tep_draw_form('checkout_payment', tep_href_link(FILENAME_CHECKOUT_CONFIRMATION, '', 'SSL'), 'post', 'onsubmit="return check_form();"'); ?>
  <!-- End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution -->
  <div class="contentContainer">


  <?php
  if (isset($HTTP_GET_VARS['payment_error']) && is_object(${$HTTP_GET_VARS['payment_error']}) && ($error = ${$HTTP_GET_VARS['payment_error']}->get_error())) {
  ?>


  <div class="contentText">
  <?php echo '<strong>' . tep_output_string_protected($error['title']) . '</strong>'; ?>


  <p class="messageStackError"><?php echo tep_output_string_protected($error['error']); ?></p>
  </div>


  <?php
  }
  ?>
  <?php // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution ?>
  <?php // #################### THIS MOD IS OPTIONAL! ###################### ?>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">
  <tr>
  <td class="main"><b><?php echo HEADING_PRODUCTS; ?></b><? echo ' <a href="' . tep_href_link(FILENAME_SHOPPING_CART) . '"><span class="orderEdit">(' . TEXT_EDIT . ')</span></a>'; ?></td>
  </tr>
  </table></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="infoBox">
  <tr class="infoBoxContents">
  <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">
  <?php
  //}


  for ($i=0, $n=sizeof($order->products); $i<$n; $i++) {
  echo ' <tr>' . "\n" .
  ' <td width="10%" class="main" align="right" valign="top" width="30">' . $order->products[$i]['qty'] . ' x</td>' . "\n" .
  ' <td width="60%" class="main" valign="top">' . $order->products[$i]['name'];
  if (STOCK_CHECK == 'true') {
  echo tep_check_stock($order->products[$i]['id'], $order->products[$i]['qty']);
  }
  if ( (isset($order->products[$i]['attributes'])) && (sizeof($order->products[$i]['attributes']) > 0) ) {
  for ($j=0, $n2=sizeof($order->products[$i]['attributes']); $j<$n2; $j++) {
  echo '<br><nobr><small> <i> - ' . $order->products[$i]['attributes'][$j]['option'] . ': ' . $order->products[$i]['attributes'][$j]['value'] . '</i></small></nobr>';
  }
  }
  echo ' </td>' . "\n";
  if (sizeof($order->info['tax_groups']) > 1) echo ' <td class="main" valign="top" align="right">' . tep_display_tax_value($order->products[$i]['tax']) . '% </td>' . "\n";
  echo ' <td width="30%"class="main" align="right" valign="top">' . $currencies->display_price($order->products[$i]['final_price'], $order->products[$i]['tax'], $order->products[$i]['qty']) . ' </td>' . "\n" .
  ' </tr>' . "\n";
  }
  ?>
  <tr>
  <td COLSPAN="3" valign="top" align="right">
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
  <?php
  if (MODULE_ORDER_TOTAL_INSTALLED) {
  echo $order_total_modules->output();
  }
  ?>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <?php // #################### THIS MOD WAS OPTIONAL! ###################### ?>
  <?php // End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution ?>
  <h2><?php echo TABLE_HEADING_BILLING_ADDRESS; ?></h2>


  <div class="contentText">
  <div class="ui-widget infoBoxContainer" style="float: right;">
  <div class="ui-widget-header infoBoxHeading"><?php echo TITLE_BILLING_ADDRESS; ?></div>


  <div class="ui-widget-content infoBoxContents">
  <?php echo tep_address_label($customer_id, $billto, true, ' ', '<br />'); ?>
  </div>
  </div>


  <?php echo TEXT_SELECTED_BILLING_DESTINATION; ?><br /><br /><?php echo tep_draw_button(IMAGE_BUTTON_CHANGE_ADDRESS, 'home', tep_href_link(FILENAME_CHECKOUT_PAYMENT_ADDRESS, '', 'SSL')); ?>
  </div>


  <div style="clear: both;"></div>


  <h2><?php echo TABLE_HEADING_PAYMENT_METHOD; ?></h2>


  <?php
  // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  echo $order_total_modules->credit_selection();
  // End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  echo tep_draw_form('checkout_payment', tep_href_link(FILENAME_CHECKOUT_CONFIRMATION, '', 'SSL'), 'post', 'onsubmit="return check_form();"');
  // End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  $selection = $payment_modules->selection();


  if (sizeof($selection) > 1) {
  ?>


  <div class="contentText">
  <div style="float: right;">
  <?php echo '<strong>' . TITLE_PLEASE_SELECT . '</strong>'; ?>
  </div>


  <?php echo TEXT_SELECT_PAYMENT_METHOD; ?>
  </div>


  <?php
  } elseif ($free_shipping == false) {
  ?>


  <div class="contentText">
  <?php echo TEXT_ENTER_PAYMENT_INFORMATION; ?>
  </div>


  <?php
  }
  ?>


  <div class="contentText">
  <?php
  // Start - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  if (tep_session_is_registered('customer_id')) {
  if ($gv_result['amount']>0){
  echo ' <tr><td width="10">' . tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '10', '1') .'</td><td colspan=2>' . "\n" .
  ' <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"><tr class="moduleRow" onmouseover="rowOverEffect(this)" onclick="clearRadeos()" onmouseout="rowOutEffect(this)" >' . "\n" .
  ' <td width="10">' . tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '10', '1') .'</td><td class="main">' . $gv_result['text'];
  echo $order_total_modules->sub_credit_selection();
  }
  }
  // End - CREDIT CLASS Gift Voucher Contribution
  ?>


  <?php
  $radio_buttons = 0;
  for ($i=0, $n=sizeof($selection); $i<$n; $i++) {
  ?>


  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">


  <?php
  if ( ($selection[$i]['id'] == $payment) || ($n == 1) ) {
  echo ' <tr id="defaultSelected" class="moduleRowSelected" onmouseover="rowOverEffect(this)" onmouseout="rowOutEffect(this)" onclick="selectRowEffect(this, ' . $radio_buttons . ')">' . "\n";
  } else {
  echo ' <tr class="moduleRow" onmouseover="rowOverEffect(this)" onmouseout="rowOutEffect(this)" onclick="selectRowEffect(this, ' . $radio_buttons . ')">' . "\n";
  }
  ?>


  <td><strong><?php echo $selection[$i]['module']; ?></strong></td>
  <td align="right">


  <?php
  if (sizeof($selection) > 1) {
  echo tep_draw_radio_field('payment', $selection[$i]['id'], ($selection[$i]['id'] == $payment));
  } else {
  echo tep_draw_hidden_field('payment', $selection[$i]['id']);
  }
  ?>


  </td>
  </tr>


  <?php
  if (isset($selection[$i]['error'])) {
  ?>


  <tr>
  <td colspan="2"><?php echo $selection[$i]['error']; ?></td>
  </tr>


  <?php
  } elseif (isset($selection[$i]['fields']) && is_array($selection[$i]['fields'])) {
  ?>


  <tr>
  <td colspan="2"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">


  <?php
  for ($j=0, $n2=sizeof($selection[$i]['fields']); $j<$n2; $j++) {
  ?>


  <tr>
  <td><?php echo $selection[$i]['fields'][$j]['title']; ?></td>
  <td><?php echo $selection[$i]['fields'][$j]['field']; ?></td>
  </tr>


  <?php
  }
  ?>


  </table></td>
  </tr>


  <?php
  }
  ?>


  </table>


  <?php
  $radio_buttons++;
  }
  ?>


  </div>


  <h2><?php echo TABLE_HEADING_COMMENTS; ?></h2>


  <div class="contentText">
  <?php echo tep_draw_textarea_field('comments', 'soft', '60', '5', $comments); ?>
  </div>


  <div class="contentText">
  <div style="float: left; width: 60%; padding-top: 5px; padding-left: 15%;">
  <div id="coProgressBar" style="height: 5px;"></div>


  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">
  <tr>
  <td align="center" width="33%" class="checkoutBarFrom"><?php echo '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_CHECKOUT_SHIPPING, '', 'SSL') . '" class="checkoutBarFrom">' . CHECKOUT_BAR_DELIVERY . '</a>'; ?></td>
  <td align="center" width="33%" class="checkoutBarCurrent"><?php echo CHECKOUT_BAR_PAYMENT; ?></td>
  <td align="center" width="33%" class="checkoutBarTo"><?php echo CHECKOUT_BAR_CONFIRMATION; ?></td>
  </tr>
  </table>
  </div>


  <div style="float: right;"><?php echo tep_draw_button(IMAGE_BUTTON_CONTINUE, 'triangle-1-e', null, 'primary'); ?></div>
  </div>
  </div>


  <script type="text/javascript">
  $('#coProgressBar').progressbar({
  value: 66
  });
  </script>


  </form>


  <?php
  require(DIR_WS_INCLUDES . 'template_bottom.php');
  require(DIR_WS_INCLUDES . 'application_bottom.php');
  ?>
  Svara med citat  

 3. #3 Standard  
  Reg.datum
  apr 2012
  Inlägg
  17
  Finns det någon snäll och skicklig person som har lust att hjälpa till

  Daisy2012
  Svara med citat  Behörigheter för att posta
 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •