Hej, sitter och funderar över hur jag ska bokföra åretsvinst, preliminärskatt och momredovisning hoppas någon kan hjälpa mig med följande frågor;

1, Under mitt första räkenskaps år har jag betalt in för lite preliminärskatt då verksamheten gått bättre än jag trott. Efter att jag gjort en skatteberäkning till deklarationen så är diffen ca 50 000kr. Jag betalade in differansen direkt till mitt skattekonto och gjorde en ny preliminär deklaration. Men skall jag bokföra denna diff på 50 000kr per 12/31 på något vis? Eller skall jag bokföra den när inbetalning till skattekontot skedde i feb? Och vilka konton ska jag använda. Har tidigare under året använt mig av 2012 för inbetalning av preliminär skatt.

2, Efter att tämt kontona 2610 och 2640 på 2650, skall jag då bokföra 2650 mot egetkapital och isf vilket konto 2010 lr 2012 för det också?

3, Åretsvinst, efter att bokfört årets vinst mot 2019 och 8999 skall alla 2010-2019 konton tömmas hur sker det och varför? Vilken bokföring skall göras på vilket år.

Hoppas nån kan hjälpa mig med mina frågor.

Tack
Anna