Är det någon som har lyckats att lägga in modulen "Guest account"
i Algozones version av Osc2.2

http://www.algozone.com

Tips mottages tacksamt

//Micke